Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. évi LXXXIX. törvény több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. A módosítások közül az egyik legfontosabb a gondozási szükségletvizsgálat szabályainak módosítása, annak intézményvezetői hatáskörbe való helyezése.

Ki lehet az otthon lakója?

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.


Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Az otthonban elhelyezettek teljes
körű ellátásra jogosultak.

Az Otthon lakóival megállapodást kötünk, amelyben rögzítjük a legfontosabb szempontokat.

Azt kérjük a leendő ellátottól, hogy amennyiben ideje és egészségi állapota azt lehetővé teszi, személyesen is keresse fel Otthonunkat és beszélgessen el a már itt élő lakókkal.

A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kérelem itt letölthető.

Részletes felvilágosítás kérhető
az intézmény főnővérétől:

75/541-113 / 4 melléken vagy a
+3670-460-0602 mobiltelefonszámon.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Napsugár Idősek Otthona

Levelezési címünk: 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
Telefonos elérhetőségünk: +3670-460-0603 , +3670-460-0606, +3675-541-113, +3675-541-114

Elektronikus levelezési címünk: napsugar.dunafoldvar@maltai.hu

Fenntartó
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest Szarvas Gábor u. 58-60.