Házi segítségnyújtás

Szolgáltatásaink

24 órás szakképzet nővérszolgálat, rendszeres orvosi ellátás saját orvosi rendelőben, pszichiáter szakorvosi ellátás, gyógytornász, gyógyszerek biztosítása törvényi előírásoknak megfelelően, napi háromszori étkezés a saját konyhás étteremben, diétás étrend szükség szerint, napi takarítás, mosás, vasalás, rendszeres istentisztelet, könyvtár, hobbi-szoba, mentálhigiénés szolgáltatás, programszervezés, demens lakóink személyre szabott ápolása, foglalkoztatása

Rendezvényeink

Rendezvények

Hagyományos ünnepkörben megünnepeljük a karácsonyt, a nőnapot, az anyák napját, húsvétot, a kenyérszentelést, családi napot és kiscsoportos kerti partit. Rövid kirándulások megszervezése. Megemlékezünk az elhunytakról.

Idén is készültünk a farsangra, állítottunk májusfát. A szüreti napon az előadókkal együtt énekelték a lakók a régi nótákat. Októberben méltón ünnepeltük meg az Idősek Világnapját. Reméljük, idén is eljön hozzánk a Mikulás.

Tanyagondnoki szolgáltatás

Ellátási területünk:
Dunaföldvár városlakott külterületei

Dunaföldvár Városban 2010 óta működik tanyagondnoki szolgálat. Célunk a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, valamint az alapvető szükségletekhez való hozzájutást segítse.

A szolgáltatás igénybe vételéhez
részletes felvilágosítás
kérhető a tanyagondnoktól:
Kövics Sándorné
(30) 559-4244
Szeretettel várjuk szociális és egészségi állapotuk
miatt támogatásra szorulók érdeklődését!